Thánh lễ mừng Mẹ Thánh Thể Bổn mạng Hiệp Hội Thánh Thể Pleiku.

 THÁNH LỄ MỪNG MẸ THÁNH THỂ
BỔN MẠNG HIỆP HỘI THÁNH THỂ PLEIKU.

            

Hôm nay ngày 13 tháng năm. Thánh lễ mừng Mẹ Thánh Thể Bổn mạng Hiệp Hội Thánh Thể Pleiku.

Thánh lễ với sự hiện diện của mười một linh mục và đông đảo các thành viên Hiệp Hội Thánh Thể.

Cha quản hạt pleiku chủ tế, cha bề trên Giuse, quý cha dòng Chúa Cứu Thế, quý cha dòng Phanxico, quý cha dòng Thánh Thể, quý cha dòng Naza, quý thầy và hơn bảy trăm anh chị em Đồng bào và Kinh trong gia đình Thánh Thể.  Tạ ơn Chúa, với bài giảng của Cha Công Minh dòng Chúa Cứu Thế thật tuyệt vời với hai ngôn ngữ thêm củi lửa vào lò lửa lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể của các thành viên. Sau Thánh lễ quý Cha, quý thầy và đại diện các làng các giáo xứ dâng những đóa hoa tươi thắm tượng trưng tấm lòng con thảo của tất cả con cái Mẹ đang hiện diện nơi đây kính dâng Mẹ. Cuối cùng là bữa ăn sáng đạm bạc trong tình thân thương gia đình con cái Chúa và Mẹ Maria. Tạ ơn Chúa, muôn đời chúng con xin tạ ơn Chúa Alleluia

.