Pâques 2021

« Aujourd’hui je vous dis : Soyez dans la joie.
La joie est le fruit de la résurrection de Notre Seigneur.
Voilà l’Église qui chante Alléluia, la Résurrection, c’est la joie, l’allégresse.
La joie est la grâce de la Résurrection »
(Pierre-Julien Eymard, PS 538,2).

La pierre qui obstruait le tombeau a été renversée ; avec elle la violence et la méchanceté, l’injustice et les abus, le mal et la mort ont été renversés. La nuit a cédé la place au jour, la mort a été vaincue par la vie.
C’est pourquoi aujourd’hui, pour nous, est une grande journée de fête.
Jésus, le Vivant, est parmi nous.
Il est là où la souffrance est guérie, où la haine est chassée, où la misère est combattue. Où les hommes s’unissent pour vivre en frères et sœurs, lui, Jésus, est là !

Sainte et joyeuse Pâques
p.Manuel

    “Hôm nay tôi xin nói với anh chị em: Hãy vui lên. Niềm vui là hoa trái của sự Phục sinh của Chúa chúng ta.
Đây là lúc toàn thể Giáo Hội  hát lên Alleluia, Sự Sống lại là niềm vui, sự hân hoan. Niềm vui là ân sủng của sự Phục sinh ”
(Thánh Phô-rô-Juliano Eymard, PS 538,2)

    Hòn đá che lăng mộ đã bị lật tung; cùng lúc đó bạo lực và gian ác, bất công và lạm dụng, cái ác và cái chết đã bị lật đổ. Đêm đen đã nhường chỗ cho ban ngày, cái chết đã bị sự sống chinh phục.

    Đó là lý do tại sao hôm nay, đối với chúng ta, là một ngày lễ trọng đại.
Chúa Giêsu, Đấng Hằng Sống, đang ở giữa chúng ta.

    Nơi Ngài đau khổ được chữa lành, hận thù được đánh bại, những khốn cùng được  chiến thắng. Nơi nào con người được hợp nhất để sống như anh chị em, thì Chúa Giê-su, Ngài ở đó!

Mừng Lễ Phục Sinh thánh thiện và hạnh phúc
p. Manuel

Live in My Love
Live in My Love

    I have accomplished the work that you gave me to do; now I come before you; glorify me, Father, with you, with the glory that I had with you before the world began (cf. Jn 17:4-5).

    Let us all be sharers and instruments of God’s glory in the midst of Pandemic.  Nothing and no one can stop us from doing so. We live our life as a Eucharist…..a celebration of unity in peace and joy……a contemplation and  adoration in spirit and truth!

Have a very meaningful Easter Triduum Pandemic style!
Servants of the Blessed Sacrament
Philippine Province

Phục Sinh 2021

« Chẳng phải Bí tích Thánh Thể cũng đã khôi phục lại xã hội sao? (…) Điều khiến  cho bạn bè thân hữu  gắn kết nên một với nhau, đó chính là nhờ bàn tiệc hiệp thông, chính   đây  là nơi trái tim tuôn tràn mọi tâm tình gắn bó. Đây là điều mà bàn Tiệc Thánh thực hiện: người giàu và người nghèo  được gặp nhau ở đó và không có đặc quyền về đẳng cấp, vì tất cả chúng ta đều là môn đệ của Chúa Giê-su Kitô.
    Do đó, Thánh Thể là trung tâm của con người. Nếu như cất  bỏ Thánh Thể đi, mối dây liên kết sẽ không còn nữa. Đó là lý do tại sao tình huynh đệ bắt đầu tại Phòng Tiệc Ly ”

Thánh Phê-rô Juliano Eymard, PD 32,5 (OC XIII)

   Nguyện xin sự Phục sinh của Chúa Giêsu nuôi dưỡng tình huynh đệ kiên kết  chúng ta nên một.
    Chúng ta hãy luôn biết  nâng niu sự sống này!

Mừng Lễ Phục sinh vui vẻ và thánh thiện!

                        Nhà Tổng Quyền
Linh mục  Eugênio Barbosa Martins, sss Bề Trên Tổng Quyền

Congrégation du Saint-Sacrement
Curie Générale
Via Giovanni Battista de Rossi, 46
00161 Rome – Italie