Ngày 9 Tháng Bảy

Ngày 9 Tháng Bảy

 

Dù là linh mục nào đi nữa, linh mục luôn luôn là dụng cụ do Chúa nhân lành dùng để phân phát Lời của Ngài.

Thánh Gioan Vianê