Ngày 7 Tháng 5

Ngày 7 Tháng 5

“Trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa muốn yêu mến con người với một trái tim bằng thịt, với một trái tim của chính con người.” (Bài giảng 8 ngày, Tuần Cửu nhật, Tam nhật của Cha E-ma 7, 3)

 

.