Ngày 24 Tháng 8

 

 

Thánh Barthôlômêô

“Nếu thấy một người có 99 khuyết điểm và chỉ có 1 khía cạnh tốt, hãy nâng cao khía cạnh tốt đó mà bỏ quên những khuyết điểm kia”.

(Chân phước Don Michel Rua).      
    
     
 
          

  .