Ngày 23 Tháng 2

 

Thánh Pôlicarpô, Giám Mục, tử đạo.

“Chúng ta không chỉ được Thánh Thần soi sáng mà còn được chính Ngài ngự trong chúng ta nữa”.

(St Cyrillô).         

 

.