Ngày 22 Tháng 01

 

“Chúa Thánh Thần  đã lên tiếng: Ta sẽ đưa người Ta yêu vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình [Os 2, 16]”

 

(Cha Thánh E-ma)       

 

.