Ngày 21 Tháng 8

 

 

Thánh Piô X

Điều điên dại của Thiên Chúa còn khôn ngoan hơn của con người, và cá yếu đuối của Thiên Chúa còn mạnh mẽ hơn con người

(Thánh Gioan Kim Khẩu)      
    
     
 
          

  .