Ngày 19 Tháng 5

Ngày 19 Tháng 5

Ma quỉ làm ta bối rối đưa đến thất vọng. Còn Chúa Thánh Thần thì ngược lại, Người sẽ nói cách rõ ràng và chi tiết, Người chỉ cho ta hi sinh rõ ràng, Người khiển trách như người cha và như thầy thuốc, đôi khi với gương mặt nghiêm nghị vì muốn linh hồn tự hủy dưới chân Người trong hư vô, nhưng tức khắc Người nâng dậy, khuyến khích và đưa tay ra dẫn dằt ta.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Dòng Ba Mariste 201,1)