Ngày 19 tháng 3

Ngày 19 tháng 3 – (Ghi chép của Cha thánh – Hiến dâng mình cho thánh Giuse) Hôm nay Chúa Giêsu đã ban cho Cha một ơn lớn lao: đó là cho Cha một tư tưởng ngọt ngào và mạnh mẽ để hiến dâng chính mình đặc biệt và toàn vẹn cho thánh Giuse, như là người cha, người chủ và bảo trợ.
(Những ghi chép trong tĩnh tâm riêng của Cha E-ma 44,112)