Ngày 18 Tháng 8

Ngày 18 Tháng 8

  “tôi hiểu rằng đời ta không có giá trị gì, nó chỉ có giá trị khi chúng ta sống như một lời ngợi khen Thiên Chúa, là Đấng đã ban cho ta sự sống để làm sáng danh Người.”

(  Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII)    

 

  .