Ngày 17 Tháng 4

 

Không có cách cầu nguyện nào đẹp lòng Chúa Giêsu và Đức Mẹ bằng đọc kinh Mân Côi sốt sắng.

(Thánh  Đaminh).           

              

     

 .