Ngày 11 Tháng 02

 

 

(Đức Mẹ Lộ Đức) “Các bạn đi khắp vũ trụ : khắp nơi đều gặp những con cái của Mẹ Maria, khắp noi các bạn gặp những bàn thờ dựng lên để tôn kính Mẹ và cũng tôn thờ Chúa Giêsu Kitô, đồng thời cũng kêu cầu Mẹ Maria, dưới tước hiệu tuyệt vời Mẹ của lòng thương xót”. 

 

 (Cha Thánh E-ma)       

 

 

 

 

.