Ngày 02 Tháng 8

Ngày 02 Tháng 8

  

(Thánh Phêrô-Giulianô Eymard).

Chúa gọi em hôm nay, ngày mai e quá trễ” 

Lời Cha E-ma nói với hai chị của ngài, khi hai chị muốn cha ở nhà thêm một ngày.

 

          

  .