Ngày 02 Tháng 4

Ngày 02 Tháng 4

Chúa Giêsu Kitô thông ban cho ta sự sống của Người bằng ơn sủng, bằng tinh thần và bằng chân lý của Người là chính Mình Người.

(Bài giảng Cha E-ma cho các chị Nữ tỳ Thánh Thể 14 tháng 6 năm 1858)
.