Ngày 01 Tháng 12

 “Mùa Vọng là thời gian thánh, hãy vào sâu trong tinh thần của Giáo Hội : tinh thần đền tội, tinh thần cầu nguyện, hãy hướng về Chúa Giêsu với những lời than thở thân tình, để tình yêu Người dậy lên trong tâm hồn chúng ta cùng với nhân đức của Ngưới. Chúng ta hãy kết hợp với tâm tình và khát vọng  của Mẹ Maria, khát vọng nhìn thấy con thần linh của Mẹ, khát vọng nhìn thấy Người, phục vụ Người và  trao ban lại cho trần gian”.

  (Cha Thánh E-ma)     

 

.