Hiệp thông tháng 2/2023

Chủ đề: ĐỨC CÔNG CHÍNH

SUY NIỆM:  Mt 5, 20-37

  Sự công chính là đức tính rất cần thiết của con người nói chung. Cách riêng đối với người tín hữu thì nhân đức này còn cần hơn thế nữa. Đoạn Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ một lý tưởng sống mới, có vẻ như khác lạ với truyền thống mà họ đã tuân giữ của cha ông  “Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không ăn ở  công chính hơn các Kinh sư và người Pharisiêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5, 20).

Trước hết “sự công chính” ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất Đức Công Chính là lối sống ngay thẳng (x.Lv 19,36), tuân giữ lề luật, hành xử theo lẽ phải (x.Ed 18,5-9). Theo Kinh Thánh, công chính vừa là món quà của Thiên Chúa vừa là tác vụ của người lãnh nhận. Nghĩa thứ hai Đức Công Chính đến từ lòng ước ao và sống trọn vẹn tâm hồn theo lời Chúa Giêsu vì chúng ta được tạo dựng bởi Ngài và cho Ngài (x.St 1; Ga 1,3). Sự công chính mà Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ đó là sự công chính phát xuất từ tình yêu không vụ lợi, nghĩa là phải lấy việc bác ái làm linh hồn và động lực cho toàn cuộc sống.

Vì vậy, người môn đệ đích thực của Đức Kitô phải sống công chính hơn những người Biệt phái. Người Biệt phát vốn giữ luật rất chu đáo và tỉ mỉ, không bỏ sót một điều luật nào trong các khoản luật đã được đề ra. Nhưng đáng tiếc, họ chỉ giữ luật một cách hình thức mà không đi vào chiều kích nội tâm. Chúa Giêsu biết rõ cách sống và giữ luật của họ. Bởi đó, Ngài căn dặn các môn đệ phải có một lối sống “dồi dào hơn” sự công chính của giới Kinh sư và Pharisêu. Đây là sự trổi vượt không chỉ về “số lượng” nhưng còn về “phẩm chất”, hoàn tất Luật bằng con tim (x.Mt 23,25-28; x. 5,27-28) như những người con của Cha Trên Trời (x.Mt 5,45-48).

Đức Giêsu  đặc biệt giáo huấn về ba lãnh vực: các xung đột giữa anh em, cách cư xử với phụ nữ và tôn trọng sự thật. Chúng ta được mời gọi xét lại cách chúng ta sống dưới ánh sáng của ba giáo huấn này. Không chỉ giữ luật đầy đủ các mặt chữ, nhưng còn phải giữ trọn lề luật với tâm tình yêu thương, thương người như chính bản thân mình. Thiếu tôn trọng các nguyên tắc của ba lãnh vực này, con người vừa thiếu kính trọng đối với Thiên Chúa, vừa thiếu tôn trọng đối với anh chị em mình.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con sống đức công chính của Chúa là đưa tình yêu vào việc giữ luật, là thực thi ý Chúa. Xin cho chúng con được lòng khao khát Đức Công Chính của Chúa (Mt 5,6) để có thể nhận thấy được niềm vui và hạnh phúc mà Lề Luật mang lại.

Ghi nhớ Lời Chúa

Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”

(Mt 5, 20).

Thực hành Lời Chúa

 Nhận ra và nghĩ tốt về tha nhân.

 • Giảm bớt chi tiêu (ít là trong mùa Chay) để dùng số tiền đó làm việc bác ái.

TIỂU SỬ THÁNH EYMARD

 • 22/5/1822, cha Eymard được Thêm sức do Đức Cha Claude Simon (GP Gronoble)

 • Chúa nhật lễ Lá 16/03/1823, cha được Rước lễ lần đầu và khao khát sẽ làm linh mục

 • Vì không được rước lễ thường xuyên, cha đi bộ 60 cây số tới Laus để xin ơn Đức Mẹ, gặp cha Touche và được Ngài cho phép rước Lễ hằng ngày.

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

 1. Bà Maria Hoàng Thị Mừng
  Gx Phước Hưng–Gp Bà Rịa

 1. Maria Phạm Thị Xuyến,
  Gx Đông  Hải –Gp Bà Rịa

 2. Maria Nguyễn Thị Huê
  Gx.Trinh Vương-Gp Long Xuyên

 1. Maria Đinh Thị Liễu
  Gx Thanh Bình-Gp Xuân Lộc

THÔNG TIN 

 • Xin chúc mừng qúy thành viên có thánh hiệu được kính trong tháng 2:

 • Thánh A-ga-ta (5/2)

 • Thánh Phao-lô Mi-ki (6/2)

 • Thánh Cô-lát-ti-ca, (10/2)

 • Thánh Xy-ri-lô, và Mê-tô-đi-ô, (14/2)

 • Thánh Pô-li-ca-pô, (23/2)

 • Ngày 22/2 là Thứ tư lễ Tro, giữ chay, kiêng thịt. Kính chúc quý thành viên mùa Chay thật sốt sắng và thánh thiện.