Video Thánh Lễ Tạ Ơn Ngày 27/7/2018.”HÃY TẠ ƠN CHÚA VÌ CHÚA NHÂN TỪ, MUÔN NGÀN ĐỜI CHÚA VẪN TRỌN TÌNH THƯƠNG.”(Tv 106,1)

Chúng con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa

về biết bao hồng ân Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể chúng con đã lãnh nhận.