Halleluia! Halleluia!

 Halleluia! Halleluia! 

Sáng hôm nay Chúa Nhật Lễ Chúa Phục sinh, lúc 8g00 Cha Bề trên Giu-se Bùi Đức Vượng đã đến thăm các chị già yếu và bệnh tật tại nhà hưu dưỡng, Cộng đoàn Nhà chính. Cùng đi theo cha là các em Tập viện năm I và Năm II

Sau lời chào chúc Halleluia  của chị em.

Cha bề trên có đôi lời kể lại công lao của các chị cao niên, những người đã gìn giữ nhà dòng từ thuở ban đầu tới giờ…

Sau đó cha Bề trên và cộng đoàn tặng quà cho các chị già và đau yếu.

Cuối cùng trước khi ra về cha bề trên mượn lời Đức Giáo Hoàng Phan xi cô trong dịp dâng lễ để tạ ơn Chúa nhân sinh nhật thứ 80 của ngài. Để chúc các chị luôn

  • yên hàn,

  • đạo đức,

  • phong phú,

  • và vui mừng

Và Chị Tâm cũng đại diện các chị em cảm ơn Cha và xin cha tiếp tục cầu nguyện cho chị em.

Kết thúc các em Tập sinh đồng ca bài biết ơn

Sau đó, Cha Bề trên đi thăm các chị cộng đoàn vùng sâu vùng xa