CỘNG ĐOÀN THÁNH TÊRÊSA – GIÁO XỨ HIỀN HÒA.

 HIỆP THÔNG TẠ ƠN CHÚA

VÀ CẦU NGUYỆN CHO CỘNG ĐOÀN NỮ TỲ THÁNH THỂ HIỀN HÒA

Trong ngày làm phép và khánh thành nhà mới của Cộng đoàn.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn làm Chủ và ở lại mãi trong Cộng đoàn Hiền Hòa. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Têrêsa Bổn mạng của Cộng đoàn luôn đồng hành, gìn giữ các chị trung tín với Chúa và ơn gọi Thánh Thể để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các tâm hồn.