CHÚA NHẬT XIII  THƯỜNG NIÊN NĂM C

Lc 9,51-62

      Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa muốn gọi ai, Ngài thường trực tiếp với người ấy.  Chúa gọi Ap-ram (St 12,1), Mô sê (Xh 3,10…Các Tiên tri Isaia (Is 6,9), Amos (Am 7,15)… Trong Tân Ước, Chúa Giêsu cũng trực tiếp gọi từng môn đệ.

      Trong bài tin mừng chúa nhật hôm nay (Lc 9,51-62) thánh sử Luca cũng cho chúng ta thấy ba trường hợp Chúa kêu gọi người đi theo Chúa.

      Người thứ nhất xin đi theo Chúa: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo” (Lc 9,57) Đáp lại sự năng nổ đó, Chúa như muốn hù anh: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58).

      Thực sự, Chúa đã sống đúng như Chúa nói. Chúa sinh ra nơi nghèo hèn nhất, nơi hang súc vật. Chúa sống nghèo khó, làm thợ thủ công. Khi đi rao giảng, Chúa đã chia sẻ cuộc sống nghèo khó, đau khổ của dân chúng. Chúa đã thông cảm và tha thứ  người tội lỗi. Ngài đã đồng hóa với người nghèo khổ: Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn: Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các người đã thăm nom; Ta ngồi tù, các người đã đến thăm. (Mt 25, 35-36). Ngài cũng dạy các môn đệ, khi đi rao giảng, thì đừng mang theo gì. Người ta cho gì, thì ăn nấy.

Cuộc đời của Ngài và của các môn đệ là cuộc sống nghèo khó.

      Chúa gọi người thứ hai đi theo Chúa, anh xin về chôn cất cha anh trước đã. Chúa trả lời: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa” (Lc 9,60).

      Thực ra, trong mười giới răn, giới răn thứ tư, cũng là giới răn đầu tiên liên quan đến con người, Thiên Chúa đã dậy việc hiếu kính cha mẹ: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; Nhưng Người cũng dạy chúng ta “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của  Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33)

       Chính Chúa đã cư xử như vậy lúc Người ở lại trong đền thờ năm 12 tuổi. Cha mẹ Người đã vất vả đi tìm Người, nhưng Người chỉ trả lời: “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49).

       Lần khác, khi Chúa Giêsu đang giảng dạy dân chúng, có người đến báo rằng có mẹ và anh em Người muốn gặp Người, nhưng Chúa hỏi lại: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? (Lc 12,48).

Chúa đặt việc rao giảng triều đại Thiên Chúa trên lo toan việc gia đình.

      Người thứ ba xin đi theo Chúa, nhưng xin phép về từ biệt gia đình. Chúa trả lời: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62).

      Trường hợp này ta thấy có lẽ Chúa tuyệt đối hơn tiên tri Êlia. Tiên tri Êlia gọi Êlisa đi theo mình. Êlisa xin phép về từ giã cha mẹ, Êlia đã chấp thuận. Êlisa về nhà giết bò, lấy cày làm củi, nấu thịt đãi người nhà. (1V 19,20-21).

      Chính Chúa cũng đã dậy: “ Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy thì không xứng với Thầy. (Mt 10,37).

       Phải chăng đây cũng là một trong những lý do của luật độc thân linh mục, tu sĩ trong Giáo hội Công giáo? Các linh mục, tu sĩ rảnh rang việc gia đình để chuyên tâm việc rao giảng nước Thiên Chúa.

       Trong tin mừng chúa nhật hôm nay, thánh Luca thuật lại ba  ơn gọi và ba cách trả lời khác nhau của Chúa. Có lẽ phải kể thêm ơn gọi của một làng Samaria.(Lc 9,52)và dân làng thẳng thừng từ chối.

       Ngày nay trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác, qua người này hay người kia, mọi Kitô hữu đều được kêu gọi đi theo Chúa và làm chứng cho Chúa.

      Sống là phải lựa chọn. Người Kitô hữu đứng trước lời mời gọi của Chúa cũng phải biết lựa chọn. Chính tự do lựa chọn làm nên giá trị, làm nên công phúc của mỗi người. Chính Chúa cũng khuyên: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào…”(Lc 13,24). 

     Là môn đệ của Chúa, Kitô hữu nhiều khi phải lội ngược dòng, phải hy sinh, buông bỏ. Phải chiến đấu mọi nơi, mọi lúc.  Nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. (Mt 11,12).Thực vậy, Tin mừng là một thách đố.

      Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe và nhận ra  tiếng Chúa. Xin cho chúng con mạnh dạn bước theo.

Nguyễn Đức Lân