Chúc mừng các chị lớp Khấn ba.
Xin hiệp thông tâm tình của các chị trong ngày Hồng phúc này 13.06.2020.
Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành, gìn giữ các chị trên con đường dâng hiến.