Ngày 12, Tháng Năm

  

 

Thánh Nêrêô – Thánh Achillêô và Thánh Pancrati ô (Tử đạo).

Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho con được biết Chúa, được yêu Chúa để con vui mừng vì Chúa.

(St Anxenmô).