HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN.

Xin Quý Chị Em Trong Tỉnh Dòng Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho 

LINH HỒN BÀ CỐ ANNA

Là Thân Mẫu của Chị Phụ Trách Cộng Đoàn Đakmil,

đã được Chúa gọi về

Thánh Lễ An Táng Bà Cố Anna sẽ được cử hành

vào sáng ngày 11 tháng 09 năm 2018.

Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa sớm đưa Linh Hồn Bà Cố Anna

về hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa.

Xin hiệp thông cầu nguyện cho Bà Cố

và chia sẻ cùng chị Phụ Trách Anna Thủy.