28 C
Bien Hoa, VN
Thứ Sáu, 20-07-2018

 

Thứ Năm, Ngày 19/7/2018. ”Chúa Giê-su cất tiếng nói: ”Tất cả những ai  đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”  (Mt 11, 28-29)

Ngày 20 Tháng 7

       Thánh Apôllinarê. “Người nói nhiều chẳng bao giờ là người thuộc về Chúa". (St Augustino)                           ...

Ngày 19 Tháng 7

Ngày 18 Tháng 7

Ngày 17 Tháng 7

CẦU NGUYỆN…

ĐẾN MÀ XEM

CẦU NGUYỆN…

''Trong Cầu Nguyện, linh hồn được thanh tẩy khỏi tội lỗi, đức ái được nuôi dưỡng, đức tin được đâm rễ, đức cậy được...

THÁNH THỂ

GIÁO LÝ THÁNH THỂ (Phần I, Câu 54-55).

Phần I. Bí Tích Thánh Thể Là Gì? Chương 5. Thánh Thể Là Hy Lễ. + Câu 54- Hy Lễ của Chúa Ki-tô là hy lễ...

NIỀM VUI TIN MỪNG

Kitô Hữu Cầu Nguyện Cho Kẻ Thù Và Yêu Thương Họ.

"Yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con": đó là "mầu nhiệm" mà các Kitô hữu phải sống để...

Tháng 6, Ngày 30

  “Tình yêu thì không bao giờ nói, ‘thôi đủ rồi’.”   Cha Erasto Fernandez, sss. Bản dịch Linh mục Thánh Thể         Một trong những...

Tháng 6, Ngày 29

Tháng 6, Ngày 28

Tháng 6, Ngày 27

Tháng 6, Ngày 26

Hiệp thông tháng 7/2018

Chủ đề: Sức mạnh của cầu nguyện SUY NIỆM:      (Mc: 5,21-43) Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra thái độ khiêm tốn, tin tưởng, cậy trông...

Bài mới nhất

Xem nhiều nhất