27 C
Bien Hoa, VN
Thứ Ba, 22-05-2018

 

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên, ngày 21/5/2018 “Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi.” (Mc 9,18)

Ngày 22, Tháng Năm

     Thánh Christô Phêrô Magallanes (Linh mục) Thánh lễ là mặt trời của các việc đạo đức. (St Phanxicô Salêsiô).     .                ...

ĐẾN MÀ XEM

Hồng Ân Được Làm Con Chúa.

Sau những ngày tháng học Giáo Lý và chăm chỉ tham dự Thánh Lễ với các Dì trong cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể...

THÁNH THỂ

Phụng Vụ Thánh Thể Dạy Tín Hữu Hiến Dâng Toàn Cuộc...

''Phụng vụ Thánh Thể dạy chúng ta tinh thần tu đức  hiến dâng chính mình và toàn cuộc sống với các vui buồn khổ...

NIỀM VUI TIN MỪNG

Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Sư Huynh Phê rô Nguyễn Đình Long, FSC. ''Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.''(Ga 20,22) ''Và họ tràn đầy Chúa Thánh Thần.''(Cv 2,4) Hôm...

Tháng Năm, Ngày 22

  “Chúa chúng ta không ngừng theo đuổi tôi, và tôi sẽ không có được sự bình an cho tới khi tôi đạt đến trạng...

Hiệp thông tháng 5/2018

Chủ đề: Đức Maria - Mẹ của cộng đoàn cầu nguyện SUY NIỆM:       ( Cv 1, 12-14) Lời Chúa trong sách Công Vụ   tông đồ hôm...

Bài mới nhất

Xem nhiều nhất