26 C
Bien Hoa, VN
Thứ Năm, 22-03-2018

 

Thứ Năm 22/03/2018. “Chúa Giêsu trả lời: “Phần tôi, tôi không tìm vinh quang cho mình. Có Đấng tìm cho tôi và xét xử cho tôi. Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 8,50-51)

Ngày 22 Tháng 3

     "Bạn cứ lo các việc của Chúa, Chúa sẽ lo các việc của bạn". (St Gioan Becmăng)                    ...

ĐẾN MÀ XEM

THÁNH THỂ

GIÁO LÝ THÁNH THỂ (Phần I, Câu 47-49).

LM Đaminh Nguyễn Phúc Thuần, SSS. Phần I. Bí Tích Thánh Thể Là Gì? Chương 5. Thánh Thể Là Hy Lễ. + Câu 47 - Thánh Thể là Hy...

NIỀM VUI TIN MỪNG

Tin Mừng Lễ Thánh Giuse, Năm B.

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC - 2Sm 7,4-5a.12-14.16;  Mt 1,16.18-21.24a Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Nữ...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 03 ngày 22

  “Cầu nguyện là tôn vinh lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa.”   Cầu nguyện là điều thiết yếu trong đời sống Ki-tô hữu....

Hiệp thông tháng 3/2018

Chủ đề: Gia đình gương mẫu SUY NIỆM:       ( Lc 2,41-51a) Lời Chúa trong Tin Mừng tường thuật về ngày lên đền Giêrusalem dự lễ Vượt...

Bài mới nhất

Xem nhiều nhất