Tưởng Nhớ Mẹ Marguerite Guillot- Bề Trên Tiên Khởi

Mỗi năm, cứ đến ngày 07/7, tất cả con cái của Mẹ Marguerite trong toàn Hội Dòng Nữ tỳ Thánh Thể lại có dịp Tưởng Nhớ về Mẹ Tổng quyền đầu tiên của Dòng, người đã cộng tác đắc lực với Thánh Sáng Lập Phêrô Giuliano Eymard trong việc thành lập Dòng. Công ơn của Mẹ, chúng con- những thế hệ kế thừa sẽ mãi ghi ơn và cố gắng tiếp tục như những cọng rơm đặt vào lò lửa để đốt lên, nuôi và giữ mãi cho ngọn lửa cháy lớn và không bị tắt.

Lời Mẹ ước mong cho Hội Dòng, chúng con mãi ghi nhớ:

“Ước mong Hội Dòng yêu quý này nên như một bình hương mà khói hương trầm bay lên tỏa lan không ngừng: Bay lên bằng lời cầu nguyện mà chúng ta cầu xin cho chúng ta và cho toàn thế giới, và bay xuống với ân sủng và phúc lành từ trời. Đừng ích kỷ, Mẹ cầu chúc các con có được tình yêu vĩ đại này, trái tim rộng mở trong lời cầu nguyện ôm tròn thế giới.”

Năm nay, đặc biệt có sự hiện diện của Sr. Fe Manalo-Tổng quyền Dòng Nữ tỳ Thánh Thể tại Tỉnh Dòng Việt Nam trong ngày nhớ Mẹ Marguerrite. Trong tình hiệp thông, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa và cùng cầu nguyện cho Hội Dòng mãi sống đúng Linh Đạo và Đặc Sủng mà Thánh Sáng Lập đã để lại.

Sơn Mai Hoa, sss.