Tha Thứ- Hoa Trái Của Tình Yêu

Hành trình đời người ngắn ngủi lắm…! Có đi chung với nhau bao lâu đâu, nên… soi mói, ghen tị, hơn thua, chì chiết, …. nhau mà làm gì?! Yêu thương, nhân hậu, tha thứ, bỏ qua, nâng đỡ….mãi cũng chẳng đủ cơ mà!

Bài học yêu thương Chúa dạy hoài,

Mà sao con cứ mãi lãng quên!

Tình yêu, nhân hậu trải muôn lối,

An vui hạnh phúc ngập tâm can.

Gieo gì hôm nay trong cuộc sống,

Ngày mai gặt hái, lãnh đầy tay.

Đời người ngắn ngủi, đau thương lắm!

Chúa ơi giúp sức, vượt sóng nguy.

Dã Quỳ.