Ngày 31 Tháng 5

Ngày 31 Tháng 5

(Cuộc Thăm Viếng của Mẹ Maria). Đức Mẹ đến thăm viếng bà Elisabeth. Chúa Giêsu chưa xuất hiện trong thế gian : tuy vậy Chúa cho Thánh Gioan cảm nhận sâu xa đến nỗi phải nhảy mừng. Đó chính là tình yêu ngây thơ chân thành của trẻ thơ: là nhảy mừng. Ta hãy thờ lạy trong niềm vui như thánh Gioan.

(Cha Thánh Eymard)               

.