Ngày 21 Tháng 4

Ngày 21 Tháng 4

Linh hồn đã được sống lại với Đức Kitô rất nhạy bén, thông minh, sẽ hiểu và đi sâu vào những sự việc của Thiên Chúa. Linh hồn cảm nhận được tâm tình Chúa và nhạy bén về sự thiện, nên không còn bị kềm giữ lại bởi điều gì khác.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Nữ tỳ Thánh Thể 537,2)

.