Ngày 13 Tháng 01

 

 

 “Cha thường suy nghĩ đến thuốc chữa trị sự lạnh nhạt phổ quát lan rộng cách đáng sợ trên những Kitô  hữu, và Cha chỉ tìm ra một thứ thôi: đó là Thánh Thể, là tình yêu đối với Chúa Giêsu Thánh Thể”.

 

 

 (Cha Thánh E-ma)       

 

.