Hiệp thông tháng 10/2019

Chủ đề: Biến đổi

SUY NIỆM : Lc 19,1-10

    Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta được nghe Thánh Luca trình thuật về một cuộc gặp gỡ làm thay đổi một con người. Đó là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Gia-kêu.

Gia-kêu làm nghề thu thuế, lại là trưởng ban lúc ấy, ông sống giàu có, lại nhiều uy quyền, vì ông làm cho ngoại bang Rôma.Vì thế, dân Do Thái không ưa ông, xếp ông vào phường tội lỗi, gian tham.Ông lại có một khao khát được gặp Chúa Giêsu. Khao khát ấy khiến ông có sáng kiến như một đứa  trẻ, leo lên cây sung để được nhìn ngắm Chúa,vì ông quá lùn mà dân chúng lại đông.

   Chúa Giêsu đã đoái nhìn đến ông và chọn nhà ông để thăm viếng, dù ông chưa kịp có lời mời. “Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay, tôi phải ở lại nhà ông”(Lc 19,5).Từ trên cây sung, Gia-kêu vội tụt xuống, vui vẻ đón tiếp Chúa Giêsu vào nhà, dọn tiệc thết đãi. Người  đời dị nghị Chúa là : “Nhà người tội lỗi mà cũng vào trọ”. Chúa Giêsu đến nhà ông không phải vì miếng ăn, nhưng vì ơn cứu rỗi của ông và toàn gia quyến của ông.

  Cuộc gặp gỡ đã biến đổi ông Gia-kêu.Trước đây ông là người gian tham, thì nay gặp Chúa, ông đã trở thành ngay chính, trước đây ông keo kiệt, chỉ lo thu vén cho mình, thì nay ông trở  thành quảng đại : “Thưa Thầy, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo”;trước đây, ông tội lỗi, thì nay, khi gặp Chúa, ông sám hối ăn năn, trở thành con người đầy bác ái : “Nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì,tôi xin đền gấp bốn”. Ơn cao trọng nhất trong cuộc gặp gỡ này, đó là : Chúa Giêsu đã ban cho ông và gia đình ông ơn cứu độ : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, vì người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham”.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hằng ngày chúng con được diễm phúc nghe lời Chúa, đặc biệt là được rước Chúa vào lòng chúng con, và gặp gỡ Chúa trong tha nhân. Xin Chúa biến đổi chúng con thành người biết thực tâm sám hối  ăn năn trở về cùng Chúa, để chúng con được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Amen.

Ghi nhớ lời Chúa:

 Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, vì người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham”.

SỐNG LỜI CHÚA

 • Siêng năng tham dự thánh lễ.

 • Chú tâm nghe và đọc Lời Chúa.

 • Cố gắng thực hành Lời Chúa.

LINH ĐẠO EYMARD:

  Trên thế gian, kẻ có tội không sợ nhìn lên Chúa Giêsu; Một biểu lộ hối tiếc đơn giản cũng đủ để được tha thứ. Nhưng chúng ta vẫn sợ, và xấu hổ bên cạnh một vị thánh, chính là sự kết án chúng ta, bởi vì chúng ta lẽ ra có thể trở nên thánh. Nhưng chúng ta có thể nhìn lên Chúa Giêsu vì cảm thấy rằng Người có quyền năng chữa lành trong Người. Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Người là nhân đức hóa thân hành động.

    Thánh Phao-lô có mọi lý lẽ để nói: sự tốt lành và nhân tính của Thiên Chúa trở nên hữu hình nơi Chúa Giêsu Kitô.(xemTt 3:4).

   Lòng thương xót ẩn sau cái nhìn, suy nghĩ và mọi hành động của Người, để kẻ có tội khốn khổ có thể đến gần Người. Chúng ta sợ một người có dáng vẻ nghiêm nghị, khắc nghiệt và lẩn trốn người đó. Chúa chúng ta, như được khắc họa trong hâm mộ, là Thiên Chúa dưới hình thần Orphelius, dùng tiếng đàn lia để thu hút thú dữ phủ phục dưới chân Người. Ngoài ra Chúa từng nói: “Ta đã đến với người tội lỗi” (Mt 9:13), để mang họ về với đàn chiên. Và khi các con ông Dê-bê-đê muốn giáng sấm sét lên một thành đã từ chối đón tiếp họ, Chúa Giêsu nghiêm khắc quở trách họ (xem Lc 9:53-55). Và khi bọn Pha-ri-sêu than phiền rằng sống với người tội lỗi và thu thuế là bị ô danh, Người trả lời rằng Người không đến vì người công chính mà vì kẻ tội lỗi (Mt 9:13). Sứ mạng của Người là như thế. Nếu lấy đi lòng thương xót khỏi con người Chúa Giêsu, thì Người không còn hiện hữu. Khi thiết lập Giáo Hội và chức linh mục, Người chỉ muốn lòng thương xót; và linh mục không phải để phân phát các chứng chỉ công chính, mà để tha thứ và an ủi người tội lỗi khốn khổ.

 (Tĩnh tâm ở Paris: Lòng thương xót của Chúa Giê-su, ngày 10-08-1867. ( số PR 106) (Eymard Toàn Tập Quyển XIV, trang 357).

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN:

 • LH Maria Ngô Thị Hiên
  Gx. Tân Thành – Gp Xuân Lộc.

 • LH Maria Nguyễn Thị Nhụ
  Gx. Tân Bình – Gp Xuân Lộc.

 • LH Matta Trần Thị Quế
  Gx Thanh Long – Gp Long Xuyên.

 • LH Têrêsa Lê Thị Đức
  Gx. Đá Dựng, Gp Phan Thiết.

 • Bà Anna Hồ Thị Ngoan
  Gx. Vinh Tân, Gp Phan Thiết

 • Bà Anna Nguyễn Thị Tánh,
  Gx. Tân Lập, Gp Phan Thiết

 • LH Maria Nguyễn Thị Nguyệt
  Gx. Tân Cang, GP Xuân Lộc.

 • Bà Agata Võ Thị Nhiệm
  Gx. Phanxicô, Gp. Xuân Lộc.

 • Bà Anna Hoàng Thị Lành
  Bà Anna Phạm Thị Lý
  Gx.Micae, Gp. Xuân Lộc

 • Baotixita Trần Minh Đoàn
  Gx. Vinh Hòa – Gp. BMT

 • Ông Giuse Trần Văn Thanh
  Ông Giuse Nguyễn Văn Kha
  Bà Maria Nguyễn Thị Nhu (Tự)
  Gx. Phước Lâm – Gp. Bà Rịa

THÔNG TIN:

    Xin hiệp lời cầu nguyện và chúc mừng quý thành viên mang thánh hiệu được kính trong tháng:

 • Thánh Têrêsa HĐGS (1/10),

 • Phanxicô Assisi (4/10),

 • Faustina (5/10),

 • Đức Mẹ Mân Côi (7/10),

 • Têrêsa Avila (15/10),

 • Luca (18/10),

 • Gioan Phaolô II (22/10),

 • Simon và Battôlômêô TĐ (28/10),

   Xin các thánh Bổn mạng luôn cầu bầu cùng Chúa ban cho quý thành viên được hồn an xác mạnh, mỗi ngày thêm kính mến Chúa và sống bác ái vị tha với hết mọi người theo gương Chúa, Đức Mẹ  và các Thánh.

   Trong tháng Mân Côi, xin quý thành viên tìm bó hoa thiêng dâng kính Đức Mẹ qua: tham dự thánh lễ, làm việc bác ái,  rước lễ thiêng liêng,…đặc biệt là siêng năng lần Chuỗi Mân Côi. Xin Chúa ban cho thế giới được bình an, mọi người sống an vui , hạnh phúc.