DẤU ẤN TÌNH YÊU…

Chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã ban cho Tỉnh dòng Chị Tân Giám Tỉnh, quý chị Ban cố vấn và chị Quản lý tỉnh. Nguyện xin Chúa ban tràn muôn ơn lành, gìn giữ, đồng hành và thêm sức mạnh để quý Chị phục vụ, dẫn dắt Tỉnh dòng trong giai đoạn mới này theo Thánh ý Chúa. 
Kết thúc cuộc Tu nghị, Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể cùng dâng lời tạ ơn Chúa trong Thánh Lễ do Cha Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc chủ tế, cùng đồng tế có Cha Phê rô Trịnh Như Cung – nguyên Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể và Cha Thư ký Tỉnh.
Sơn Mai Hoa,sss.