THA THỨ LÀ HOA TRÁI CỦA TÌNH YÊU.

“Một Tâm Hồn đầy tràn Tình Yêu Chúa, ắt sẽ quảng đại Tha Thứ, Khoan Dung, Nhân Hậu, Từ Bi với anh chị em cho dù họ lỗi tội…
Nguyện Xin THẦN KHÍ CHÚA biến đổi tâm hồn, trái tim, môi miệng, thái độ…của chúng con, để cả con người chúng con đầy ắp Tình Yêu Chúa, Lòng Nhân Ái và Dịu Dàng của chính Chúa.”