Ngày 29 Tháng 4

Ngày 29 Tháng 4

Các con tin là những phụ nữ thánh thiện không có mặt ở Phòng Tiệc Ly sao? và các bà không nhận lãnh Thánh Thần với một sứ mệnh sao? Đó không là sứ mệnh nhiệt tâm như các tông đồ, nhiều lúc còn hơn một linh mục, vì được nhiều ơn sủng, nhiều tình yêu hơn.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Nữ tỳ Thánh Thể 540,10)