Ngày 20, Tháng Năm

  

 

Thánh Bernađirô Siêna.

Danh thánh Giêsu là vinh dự của các nhà giảng thuyết, và danh ấy làm cho việc loan báo và lắng nghe Lời Người bừng sáng lên rực rỡ.

(St Bernađirô Siêna).