”Cuộc sống Kitô hữu trước hết là việc Biết Ơn và Đáp Trả lại một người Cha quảng đại. Các Kitô hữu mà chỉ sống theo những  ”bổn phận”, thì tố cáo họ không có một kinh nghiệm cá nhân với Thiên Chúa, là Cha của ”chúng ta”. ”Tôi Phải làm cái này, cái kia…” Chỉ có các bổn phận. Vậy bạn thiếu điều gì và đâu là nền tảng của bổn phận đó? Nền tảng của bổn phận đó là tình yêu thương của Thiên Chúa Cha, là Đấng cho trước, rồi mới ra lệnh.”

(Trích bài huấn dụ của ĐTC Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày 28/6/2018)