CHÚA NHẬT VI MÙA PHỤC SINH – năm C

CÓ 2 THỨ BÌNH AN.
Bài Tin Mừng : Ga 14, 23-29

1. “ Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian “ (Ga 14,27)

* Khi sai các môn đệ đi rao giảng. . . Chúa Giêsu không chú trọng đến bị gậy, tiền bạc, áo xống. . . Ngài bảo các môn đệ tới nhà nào hãy chúc bình an cho nhà đó, nếu nhà đó có ai xứng đáng, thì bình an anh em chúc sẽ ở lại với họ, bằng không thì bình an đó sẽ trở về với anh em ! ( Mt 10,12-13). Đây là món quà Chúa gửi đến cho gia đình đó. Chính Chúa xét người nào xứng đáng người nào không, các môn đệ chỉ có “bổn phận” đem quà tới, bây giờ người ta gọi người làm việc đó là shipper.

* Mỗi khi đến với các môn đệ mình sau khi sống lại, câu đầu tiên của Chúa là : Bình An cho anh em ! Mười lần như chục, cũng một câu đó thôi.

* Hôm nay trong bữa ăn cuối cùng trước khi chịu chết, Chúa Giêsu phân biệt cho ta thấy bình an của Chúa không giống bình an mà thế gian ban tặng.

Dạy giáo lý cho các em, mình bảo khi Đức Thánh Cha đi thăm nước nào đó, người ta sợ ai đó bắn ngài, thì mời ngài đứng trong chiếc xe chống đạn cho an toàn, đó là bình an thế gian ban tặng.

2. Bình an của Chúa thì sao ?

Giữa gian nan khốn khó mà vẫn thấy bình an trong lòng vì cảm thấy Chúa đồng hành với mình :

* Có một vị linh mục đi “cải tạo” hơn 10 năm mà phải biệt giam suốt thời gian đó vì bị xem là thành phần nguy hiểm . Khi ở tù ai cũng sợ biệt giam vì không được nói chuyện với ai cả. Mỗi tuần có một bác sĩ đến khám sức khỏe một lần trong mấy phút. Bác sĩ này trao đổi với các sĩ quan công giáo là sao thấy lúc nào linh mục đó cũng vui vẻ, hoà nhã, hiền lành, bình thản . . . Các sĩ quan công giáo trả lời là vì linh mục đó có Chúa ở cùng. Vị bác sĩ này rất muốn có được điều đó, nên đã học đạo trong tù, mãn hạn tù bác sĩ và gia đình đã theo đạo. Mình hỏi tại sao bắt cả nhà theo đạo, thì được trả lời là cái gì mình thấy hay, thấy quý giá thì cũng muốn người thân có những điều đó. Thuyết phục chứ không ép buộc.

Chúng ta hiểu linh mục đó có sự bình an của Chúa ban tặng. Thật tình mà nói vị linh mục này bị kết tội oan ức thôi.

* Bậc Đáng Kính Hồng Y FX Nguyễn văn Thuận bị 13 năm tù đày cùng cực. Rất hiền lành, rất vui vẻ trong gian nan. Ngài rất thương yêu những người canh giữ ngài và đã cảm hoá họ. Biết vậy nên họ bị thay đổi liên tục. Nhưng người nào tới cũng bị ông Thuận “tuyên truyền dụ dỗ “ ! Khi “ông Thuận” được tự do, cả thế giới đều ngưỡng mộ ! Được thăng chức Hồng Y, được giao cho trọng trách trong giáo triều Vatican, được mọi người yêu mến lắng nghe. Nay mai biết đâu lại được phong thánh trong Hội Thánh Công Giáo.

Sự bình an của Chúa ở cùng “Ông Thuận” trong suốt những năm tù ngục biệt giam.

Lạy Chúa, chúng con suốt cuộc đời chạy theo của cải, chạy theo quyền lực, chạy theo danh vọng nhưng sao chúng con vẫn không thấy được bình an. Có khi đó là thứ bình an mà thế gian ban tặng. Xin Chúa ban cho chúng con bình an của Chúa để chúng con được “bình an” giữa những phong ba bão tố của cuộc đời. AMEN

Lm Nguyễn Vân Đông (Kontum)