KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI.

Tin Mừng Lc 1,26-38 : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”

1. Lời đầu tiên mà Sứ Thần Gabriel thốt lên khi đến Truyền Tin cho Đức Mẹ là lời này. Không nêu tên , không nêu chức vị khi chào ai đó như ta thường thấy, ví dụ : Chào cô Maria . Cái đáng trân trọng nhất nơi Đức Mẹ là : Đức Chúa ở cùng bà. Sứ Thần Chúa chào cái đáng chào nhất trước mắt người nhà trời là ÂN SỦNG CHÚA. Khác thường là như thế. Sau này giáo hội thêm tên Maria vào kinh Kính Mừng như chúng ta vẫn đọc bây giờ.
2. Đức MARIA đã giữ một vị trí rất quan trọng trong gia đình Giáo Hội xưa nay. Kể từ khi đứng dưới chân Thánh Giá nhận lãnh nhiệm vụ Chúa Giêsu giao nhận loài người làm con mình. Đức Mẹ đã hết lòng chu toàn trách nhiệm. Các trung tâm Thánh Mẫu trên cả thế giới nói lên điều đó. Lộ Đức hay Fatima. . . không phải là nơi con người “phịa” ra để câu khách du lịch mà kiếm tiền ! Thật sự là Đức Mẹ Maria luôn hiện diện bên cạnh con người như một người mẹ bên cạnh con cái mình. Mình có suy nghĩ tại sao trong các Kito giáo thì chỉ có Công giáo được Đức Mẹ hiện ra dạy bảo. Có ai thấy giống như mình không ? Có Trung Tâm Thánh Mẫu nào ở các Kito giáo khác không ?
3. Giáo Hội Công Giáo dành mỗi năm hai tháng, kêu gọi con cái mình đến với Đức Maria. Tháng 5 và tháng 10. Có hàng trên 10 lễ kính Đức Mẹ trong suốt năm. Đến với mẹ, bao giờ người con cũng cảm thấy dễ chịu nhất. Xưa ở tiệc cưới Cana , Mẹ Maria nói với Chúa Giêsu con Mẹ : “ Họ hết rượu rồi !” Bây giờ tâm tình của Mẹ Maria cũng thế thôi !
4. Tháng Mân Côi là kêu gọi chúng ta lần hạt. Thế thôi ! Lần hạt Mân Côi là chuyện dễ làm nhất : không đòi hỏi bằng cấp, không phải tốn tiền bạc, ngồi xe lăn, nằm trên giường bệnh làm cũng được và có khi được nhiều ơn hơn đấy. Đức Mẹ hiện ra ở Fatima đã rõ ràng kêu gọi : “Hãy năng lần hạt Mân Côi !” Người Mẹ biết điều gì có lợi cho con cái thì khuyên con cái làm. Đức Mẹ Maria cũng thế. Một người mẹ nọ được hỏi : Gia đình có lần hạt không ? Trả lời: 3 mẹ con con lần hạt chung, chồng con thì không ! Không gieo thì có gì mà gặt hỡi các ông chồng lười biếng ? Đức Mẹ đâu có dạy con cái mình làm điều vô ích ? Nghĩ thử xem ?

5. Lời cầu : Kính Mừng Maria đầy Ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà . . . Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen

Nguyễn Đức Lân