Ngày 21 Tháng 3

 

 “Sức sống nơi các chi thể của tôi nhờ máu ở tim, và máu sẽ nuôi dưỡng nó. Tôi là Bánh hằng sống, ai ăn Tôi sẽ có sự sống đời đời. Đó là nguyên lý và là trung tâm của sự thánh thiện và khôn ngoan: đó là sự kết hiệp với Đức Kitô. Sự hư vô do bởi thiếu của ăn đó. Đó là cành khô héo và bị cắt bỏ. […] Oi! Làm thế nào tôi có thể hờ hững với sự kết hợp thần linh đó?”

(Cha Thánh Eymard)
           .