Ngày 14 tháng 02: Niềm vui, sự thỏa thích, hạnh phúc đó là tình trạng tự nhiên của các con, nếu các con tự ý vào sống trong tình yêu thì các con đã sống cách sâu xa hơn nữa trong lòng từ ái của Người. (Bài giảng cho các chị Nữ Tỳ Thánh Thể 301, 4)