Mừng Kỷ niệm khấn dòng của các chị

Chị em Nữ tỳ Thánh Thể cùng tạ ơn Chúa,

và hân hoan chúc mừng Các chị

 

Jubilés de Gloire 1950 – 2020 70 ans Glory Jubilees
Paris – France Sr. Marie Joseph Retailleau 24 mai
Tegelen – Hollande Sr. M. Fulgentia Huybregts 24 mai
 

Jubilés de Diamant

 

1960–2020

 

60 ans

 

Diamond Jubilees

Cremona – Italie Sr. Maria Luigia Maffeis 24 mai
Belo Horizonte – Brésil Sr. M. Carolina Garavelo 21 novembre
Waterville – États-Unis Sr. Catherine Marie Caron ’’ ’’
Sherbrooke – Canada Sr. Dolorès Soucy ’’ ’’
 

Jubilés d’Argent

 

1995 – 2020   25 ans

 

Silver Jubilee

Sherbrooke – Canada Sr. Gina Bernadas     13 mai
Binh Đa – Việtnam Sr. Rosa Nguyen Thi Men      
Binh Đa – Việtnam Sr. Anna Nguyen Thi Nhiem   19 octobre
Binh Đa – Việtnam Sr. Teresa Do Thi Huong   ’’ ’’
Binh Đa – Việtnam Sr. Anna Tran Thi Lang   ’’ ’’
Binh Đa – Việtnam Sr. M. Joseph Nguyen T. Bich Nguyen   ’’ ’’
Binh Đa – Việtnam Sr. Maria Nguyen Thi Hoa ’’ ’’
Binh Đa – Việtnam Sr. Anna Kieu T. Kim Luyen   ’’ ’’
Binh Đa – Việtnam Sr. Teresa Dinh T. Anh Dao   ’’ ’’
Hiền Hòa – Việtnam Sr. Agnès Khong T. Huyen   ’’ ’’
Tân Cang – Việtnam Sr. Maria Tran T. Mai Dung   ’’ ’’
Dakmil – Việtnam Sr. Maria Ta T. Hong Phuong   ’’ ’’
Hoàng Mai – Việtnam Sr. Teresa Nguyen T. Thinh   ’’ ’’
Sherbrooke – Canada Sr. Maria Vu Thi Hue   ’’ ’’

 Xin chúa luôn đồng hành cùng các chị trong mọi giây, phút. Và cũng mong ước các chị là khí cụ trong tay Chúa Thánh Thể. Để Thánh Thể Chúa được tôn thờ và vinh danh