Tin Mừng Chúa Nhật. XXXIII Thường Niên, Năm A

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC

+ Cn 31, 10-13. 19-20. 30-31;  Mt 25,14-30.

Trách nhiệm và quyền lợi; Ân thưởng và hình phạt; Tin tưởng nhau và nghi kỵ nhau… Đó là những chủ đề được lời Chúa hôm nay đề cập đến. Các chủ đề ấy đan quyện với nhau trong bài đọc 1 và Tin Mừng của Lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật 33A Mùa Thường Niên.

Cụ thể Lời Chúa 33A mời chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa biểu lộ qua việc Chúa tin tưởng, trao phó cho con người công cuộc của Chúa. Chúa muốn con người hoàn tất công trình được trao phó để con người thực sự trở nên cộng tác viên của Chúa trong kế đồ cứu độ thần linh của Người.

Về phía con người, Lời Chúa mời con người phải có thái độ đáp trả tương ứng. Chính thái độ đáp trả ấy sẽ quyết định vận mạng của từng người. Nhưng điều quan trọng hơn là YẾU TỐ NÀO đã đưa con người đến chỗ có được một chọn lựa thái độ đối với Thiên Chúa? YẾU TỐ đó chính là CÁI NHÌN của chúng ta về Thiên Chúa: Tin tưởng hay Nghi kỵ.

Với niềm tin tưởng phó thác, con người sẽ dễ dàng đón nhận công cuộc Chúa trao ban như một hồng ân rồi cố gắng hết mình hoàn tất; cuối cùng trao tất cả lại cho Chúa cả vốn lẫn lời không một lời kể công tính toán.

Trái lại với tương quan nghi kỵ, coi chủ là người hà khắc, bất công, bóc lột, thì con người sẽ coi công việc Chúa trao là một lao dịch nặng nề rồi tìm cách từ khước. Dĩ nhiên những gì mỗi người làm sẽ để lại dấu ấn đậm nét trên cuộc đời họ.

Trong bài đọc 1, sách Châm Ngôn thuật lại tấm gương mẫu mực của một phụ nữ đảm đang: nàng nhận lấy mọi công việc nhà chồng làm của mình, và nàng cảm nhận được hạnh phúc, niềm vui khi chu toàn nhiệm vụ của người vợ.

Nền tảng của mọi ứng xử tuyệt vời đó là vì nàng biết rõ “chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng” (c.11) và quyết tâm “suốt đời đem lại hạnh phúc cho chồng.” (c.12) Tâm tình ấy được nàng biểu lộ ra qua việc làm cụ thể:

– LAO ĐỘNG: tự nguyện, vui vẻ, sáng kiến  tìm kiếm các phương tiện rồi ra tay làm việc cách chủ động, chuyên cần: “Năng tìm kiếm len và vải gai rồi vui vẻ ra tay làm việc” (C.13); “Nàng tra tay vào guồng kéo sợi và cầm chắc trong tay.” (c.14)… “Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ, cứu kẻ khốn cùng” (c. 20)

– ĐẠO ĐỨC: đối với nàng, duyên dáng, sắc đẹp chỉ là phù vân; Điều nàng chú tâm tìm kiếm  là lòng kính sợ ĐỨC CHÚA (c. 30)

Phần thưởng dành cho nàng không chỉ là hạnh phúc gia đình: “được hưởng trọn thành quả do tay nàng làm ra”, mà còn được tôn vinh giữa cộng đồng dân Chúa: “được tán dương nơi cổng thành. (c. 31)

Chủ đề của Chúa nhật 33A được Tin Mừng diễn tả qua một dụ ngôn của Chúa Giêsu: Người chủ kia sắp đi xa, tin tưởng vào các đầy tớ riêng của mình, nên ông đã giao cho từng người trong họ một số vốn lớn tùy theo khả năng của họ. Người ít nhất là 1 YẾN, tương đương vơi 6.000 ngày công, nghĩa là 20 năm lao động.

Phần các đầy tớ, khi nhận vốn, đã có 2 thái độ khác nhau:

– Người nhận 5 nén và người nhận 2 nén, NGAY LẬP TỨC đã ra sức khai thác số vốn làm ăn, kết quả là lợi được gấp đôi.

– Riêng người nhận 1 nén lại đi đào hố chôn giấu số bạc chủ trao.

Và rồi đến ngày chủ ĐẾN và thanh toán sổ sách, thì hai người tôi tớ đã làm ăn sinh lợi được chủ khen ngợi và ân thưởng. Phần thưởng chủ yếu không nằm ở vật chất mà là được CHUNG HƯỞNG NIỀM VUI CỦA CHỦ nghĩa là được cùng số phận, chung hưởng hạnh phúc với chủ.

Còn trường hợp người nhận 1 nén? Đây là trọng tâm của dụ ngôn: vì lẽ nào mà người đầy tớ này lại chống đối chủ, đem chôn YẾN BẠC? Anh ta KHÔNG TIN NƠI CHỦ : đối với anh ta, ông chủ là người hà khắc, bóc lột, bất công “gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi”, nên anh đâm SỢ, đi chôn nén bạc cho chắc ăn. Ngờ đâu đó lại là căn nguyên án phạt cho anh.

Không tin chủ! Do đó án phạt là bị đuổi khỏi nhan chủ, không được hưởng niềm vui, hạnh phúc của chủ.

Lời Chúa hôm nay muốn ta hãy tin tưởng vào Chúa, nhiệt tình hoàn tất công việc Chúa trao với tấm lòng biết ơn, hầu được cùng Chúa chung hưởng niềm vui và hạnh phúc Chúa  đã dọn sẵn cho đầy tớ tín trung tài giỏi.