“PHÚC” CỦA ĐỨC MẸ

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đức Chúa trời ở cùng bà”

Người ta thường cho rằng người có phúc là người có cuộc sống đầy đủ hoặc dư thừa, không gặp bất trắc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp…Nhưng là người Kitô hữu, là con của Mẹ Maria, thiết nghĩ chúng ta cần suy nghĩ thêm về “phúc” thực sự là gì?

Mẹ Maria được sứ thần chào là người có phúc vì “Chúa ở cùng Bà”. Chúa yêu thương Mẹ và mẹ đã cảm nhận được tình yêu thương của Người ngay từ tấm bé. Mẹ đã được dâng cho Chúa lúc còn nhỏ. Mẹ đã chuyên chăm cầu nguyện, học hỏi Thánh Kinh, thao thức cùng dân tộc Mẹ. Điều đó đã chuẩn bị cho Mẹ đón nhận Ngôi Lời nhập thể trong lòng Mẹ trong sự vâng phục và tự do.  

Mẹ có phúc vì Mẹ luôn cảm thấy Chúa là đủ cho Mẹ rồi. Từ lúc thưa tiếng “ Xin vâng” , cuộc đời Mẹ luôn gắn liền với khổ đau.Nhưng Mẹ vẫn giữ được cảm giác bình an, thư thái, nhẹ nhàng. Thậm chí đến lúc đứng dưới chân thập giá, Mẹ vẫn không thốt lên một lời than van. Bởi vì Mẹ tin “Chúa sẽ thực hiện điều Người nói với Mẹ” và Chúa luôn ở cùng Mẹ.

Mẹ Maria là gương mẫu đời thánh hiến. Trót cuộc đời Mẹ là thực thi ý Chúa nên Chúa yêu Mẹ và ban tràn đầy phúc lành cho Mẹ. Là tu sĩ tôi cũng đã được thánh hiến thuộc về duy một mình Chúa.Tôi có thực sự hạnh phúc trong đời tu của mình không? Nếu có thì hạnh phúc đó do đâu?- Do tôi được thỏa mãn ước mơ của tôi hay tôi được tôn trọng và gọi là ma sơ? Nếu tôi không cẩn trọng, những lý do ấy sẽ kéo tôi xa dần mục đích và hạnh phúc đích thực của đời tu là chính Chúa. Vì thế mừng lễ Mẹ Dâng Mình, tôi được chỉ bảo phải dành nhiều thời gian cho Chúa để Ngài giúp tôi hiểu sâu xa hơn tương quan với Chúa và sống đúng như Chúa muốn để tôi cũng được gọi là người có phúc.

Nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng con biết tìm sự bình an và hạnh phúc trong Chúa chứ không phải từ điều kiện sống để dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, chúng con vẫn hưởng được “phúc” thật mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng con từ đời đời, đó là “phúc” vì  “có Chúa ở cùng” như Mẹ. 

Một Nữ Tỳ Nhỏ ( HV)