Ngày 15 Tháng 02

 

“Cử chỉ sám hối ‘xưng thú tội lỗi trong lời nói, việc làm và những điều thiếu sót’ trước mặt Thiên Chúa và các anh chị em khác giúp chúng ta chuẩn bị xứng đáng cho việc cử hành các mầu nhiệm thánh. Chỉ ai biết thừa nhận các sai lầm và xin lỗi, mới nhận được sư cảm thông và tha thứ của những người khác”.

   ĐGH Phan-xi-cô           

 

.