Sắc Lệnh Đức Mẹ Thánh Thể

ĐỨC MẸ THÁNH THỂ

 

Bổn mạng chính

của Dòng Linh Mục Thánh Thể

và Nữ tỳ Thánh Thể

 

SẮC LỆNH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHAOLÔ VI

(Văn thư lưu trữ vĩnh viễn )

 

Trong một cuộc nói chuyện với các tu sĩ về đề tài Đức Mẹ Thánh Thể, Thánh Phêrô Giulianô Ema, tông đồ trung thành của Bí tích Thánh Thể vừa Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII phong thánh năm 1962 đã tuyên bố: Mặc dầu tước hiệu này còn rất mới mẻ nhưng thật ra đã có từ rất lâu. Với sự hiểu biết sâu xa nhạy bén, lại được nuôi dưỡng bởi sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, tác giả tước hiệu cao quý này đã am hiểu đầy đủ những liên đới trác tuyệt và bí nhiệm, mà đã liên kết Đức Maria với Bí Tích Tình yêu và hệ quả là: cha đã thêm tước hiệu mới này như một viên ngọc quý vào vương miện của Đức Maria.

Không nghi ngờ, Ngài vẫn thường suy nghĩ cân nhắc đến lời khẩn cầu của Giáo Hội đến với Thánh Thể, “Như Thân Mình thực sự được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria”. Hiển nhiên khi còn ở trần gian Đức Trinh Nữ đã là nhà tạm sống động của Chúa Giêsu, Đấng mà Mẹ đã sinh ra và tôn thờ, và rồi Mẹ đã hiến dâng và tỏ lộ Người cho nhân loại. Vậy nên mọi người tôn thờ Thánh Thể và đặc biệt là các Linh mục – những người đã được chọn làm thừa tác viên của Bí Tích Thánh Thể – đều tôn kính và kêu van Mẹ, như một mẫu gương thờ lạy hoàn hảo đối với bí tích này để tăng thêm hiệu lực cho những cân nhắc ấy, thánh Phêrô Giulianô Êma đã khơi lên mạch suối thương yêu phong phú cho các tổ chức Hội Dòng Ngài sáng lập, và không lâu trước khi qua đời Ngài đa uỷ thác cho họ Đức Maria là đấng Bổn mạng dưới tước hiệu đó. Hơn nữa, Ngài đã hướng dẫn các tu sĩ dòng của Ngài là tôn thờ Thánh Thể, tôn vinh danh hiệu, con Nguời và các nhân đức của Mẹ, Đấng đầu tiên tôn thờ Thiên Chúa làm người. Chúng tôi hài lòng ghi nhận rằng: Hội Dòng các Linh mục Thánh Thể, về các di cảo, họ vẫn trung thành với mệnh lệnh của Đấng sáng lập.

Mới đây, vị đại diện tổng quyền của Dòng theo thỉnh cầu của Ban Cố Vấn Tổng Quyền và nhân danh các tu sĩ của họ, đã khiêm tốn nài xin chúng tôi thừa nhận công khai và chính thức tước hiệu quan thầy “ Đức Mẹ Thánh Thể” này. Chúng tôi đã giải quyết theo thỉnh nguyện này, và tin tưởng rằng với sự giúp đỡ và với sự bầu cử của Mẹ Thiên Chúa vinh quang, họ sẽ đạt tới sự hoàn thiện và được khuyến khích để dùng hết khả năng cổ vũ cho nước Chúa trị đến.

Cho nên sau khi tham khảo ý kiến của Thánh bộ nghi lễ, cùng với sự hiểu biết đích xác và cân nhắc chín chắn, trong khi thi hành đầy đủ quyền tông đồ, chúng tôi công bố quyết định: Đức Trinh Nữ Maria là Đức Mẹ Thánh Thể, bổn mạng chính thức và có thế lực trước mặt Thiên Chúa của Dòng các linh mục Thánh Thể và Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, bằng hiệu lực của các văn tự này và hiệu lực cho mọi thời với tất cả vinh dự và đặt quyền phục vụ dành cho Đấng bổn mạng của các Hội Dòng, ngoại trừ các điều trái luật.

Chúng tôi công bố, quyết định và phê chuẩn rằng: từ bây giờ và cho đến thời viên mãn, tước hiệu này có gía trị và trói buộc vĩnh viễn, sẽ xác định và bảo toàn nguyên vẹn nay đủ những hiệu qủa, sẽ sinh ích lợi tới mức độ sung mãn nhất trong mọi việc và qua mọi việc, phải sử dụng như một quy tắc trong hành động và nhũng quyết định quang minh. và cuối cùng, nếu bất cứ một quyền thế nào, dù biết hay không biết, cố ý xuyên tạc tước hiệu này, những quyết định của họ sẽ vô hiệu lực.

Làm tại Rôma, nơi Đền Thánh Phêrô, ngày 12.09.1963,
Thư ký quốc gia                                 

  1. CICOGNANT                                  

.