CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH-năm A

Cv 8,5-8.14-17; Ga 14, 15-21

Chủ đề: Thánh Thần được trao ban cho kẻ tin.

* Cv 8,16-17: Dân Samaria chỉ mới chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô và Gioan đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần.

* Ga 14,16: Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác.

Chúng ta đang ở vào những tuần cuối cùng của Mùa Phục Sinh, Đức Giêsu SẮP RA ĐI (“Ra đi” được hiểu theo hai nghĩa là THẬP GIÁ và THĂNG THIÊN) và Người hứa ban Thánh Thần xuống cho đoàn môn đệ.

Bài đọc Tin Mừng lui lại dòng thời gian về giai đoạn Đức Giêsu còn sống ở trần gian, đang ngỏ lời giã từ các môn đệ trong BỮA TIỆC LY: Người biết GIỜ THẬP GIÁ của Người sắp tới, nên chuẩn bị cho các môn đệ đương đầu hiệu quả với biến cố ra đi ấy, đồng thời hứa ban Thánh Thần cho các ông, Đấng luôn ở giữa và ở trong môn đệ, tiếp tục công cuộc của Đức Giêsu nơi các ông.

Còn trong bài đọc một, Sách Công Vụ chương tám đưa chúng ta về giai đoạn sau việc Đấng Phục Sinh thăng thiên, Thánh Thần đã được ban cho Nhóm Mười Hai và các tín hữu tin vào Đức Giêsu Phục Sinh. Tin Mừng tiếp tục được loan báo, lan rộng cho dù cộng đoàn tiên khởi vừa trải qua một thử thách: cái chết của Têphanô. Biến cố tưởng chừng là tai họa lại trở thành bước ngoặt, mở tung các giới hạn để Tin Mừng được loan báo luôn cho dân ngoại; Và hồng ân Thánh Thần của lời hứa cánh chung của Thiên Chúa cũng được ban cho họ.

Vậy chủ đề chính của Chúa Nhật VI A Mùa Phục Sinh là THÁNH THẦN MÀ ĐỨC GIÊSU ĐÃ ĐOAN HỨA ĐƯỢC TRAO BAN RỘNG RÃI CHO KẺ TIN VÀO ĐẤNG PHỤC SINH:

Trong bài Tin Mừng, hồng ân Thánh Thần còn là một lời hứa của Đức Giêsu trong bữa Tiệc Ly. 

Trong bài đọc một, hồng ân Thánh Thần được các tông đồ trao ban cho ai tin vào Đấng Phục Sinh.

Lời hứa trao ban Thánh Thần của Đức Giêsu trước khi chịu khổ nạn đã trở thành sự thật, được trao ban rỗng rãi cho mọi người, sau khi Đức Giêsu phục sinh, thăng thiên và Thánh Thần hiện xuống trên Nhóm Mười Hai.

Chúng ta đi vào chi tiết hai bài đọc.

Theo bài đọc Tin Mừng, Đức Giêsu đang cùng các môn đệ dùng chung với nhau bữa ăn cuối cùng. Người vừa rửa chân cho các môn đệ xong, và đang tâm tình với họ vì giờ ra đi, thập giá của Người sắp tới. Tin Mừng hôm nay là trích phần cuối lời Đức Giêsu đáp lại câu hỏi của Philipphê: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha…”. Đức Giêsu đáp: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. Qua câu đáp đó, Đức Giêsu mặc khải mối thân tình và hiệp nhất giữa Người với Cha (xem thêm Ga 10,30), và cả với Chúa Thánh Thần nữa đến độ có thể xin Cha tặng ban Chúa Thánh Thần cho môn đệ (Ga 14,16-17).

Để có thể “thấy Thầy là thấy Cha” và đón nhận được hồng ân Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ đến, thì môn đệ “phải yêu mến Thầy” và biểu lộ lòng yêu mến ấy ra bằng “tuân giữ các điều răn của Thầy”. Và hoa trái là Đức Giêsu sẽ tỏ mình cho người ấy (14,21), Chúa Cha cũng yêu mến người ấy, rồi “Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (14,23). Vậy khi biết giờ ra đi đã tới, Đức Giêsu hứa ban cho môn đệ ĐẤNG BẢO TRỢ và giới răn YÊU THƯƠNG NHƯ THẦY (13,34;14,15b.21a) làm bảo chứng cho hạnh phúc đời đời cho môn đệ là được thấy Cha được Cha yêu mến và đến ở trong môn đệ.

Những gì Đức Giê su hứa cùng các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly đã trở thành hiện thực trong bài đọc một. Các môn đệ đã thực hành giới răn yêu thương bằng cách theo gương Đức Giêsu ra đi loan báo Tin Mừng cho dân vùng Samaria; Nhờ đó, họ đã tin vào Đức Giêsu Phục Sinh, chịu phép rửa. Bài đọc một đã thuật lại công cuộc mà Philipphê (không phải là tông đồ, mà là một người được chọn trong Nhóm Bảy để phục vụ bàn ăn cộng đoàn: Cv 6,5-6) đã làm ở Samaria.

Nhận được tin vui từ Samaria, các tông đồ đã cử Phêrô và Gioan đến với họ, rồi cầu nguyện trao ban Thánh Thần cho đoàn tín hữu mới.

Như vậy, niềm tin vào Đức Giêsu phục sinh đã thúc đẩy các môn đệ, cho dù đang gặp nguy khốn, lên đường loan báo Tin Mừng; Và cũng nhờ Đấng Phục Sinh mà những người nghe loan báo Tin Mừng đã tin, đã được cả BA NGÔI THIÊN CHÚA yêu mến, đến ngự trong họ, biến họ thành con cái Thiên Chúa, mở mắt tâm hồn họ thấy, nhận được CHA và được nhận lãnh tràn đầy Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, đúng như lời Đức Giêsu đã đoan hứa.

Là những người đã tin vào Đức Giêsu, đã nhận biết Cha, đã tràn đầy Chúa Thánh Thần, mỗi tín hữu chúng ta hãy luôn là Đền Thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa, là máng chuyển để mọi người nhận biết Tin Mừng Phục Sinh và vui hưởng dồi dào hồng ân có Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng.

Frère Pierre Đình Long FSC