Anh Em Bảo Thầy Là Ai?

+ Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên. (Mt 16,13-20)

Sau những tháng ngày theo Chúa và sống với Người, hôm nay Chúa Giêsu muốn thẩm vấn các môn đệ của Người xem các ông đã hiểu biết về Thầy mình như thế nào. Đây là lúc các môn đệ cần nghiêm túc nhìn lại hành trình của mình qua thời gian dài theo Chúa, kiểm điểm và nhìn lại chọn lựa cũng như xác tín của các ông vào Chúa. Câu Chúa hỏi và điều Chúa muốn nơi các môn sinh năm xưa: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”(Lc 9, 20) Người cũng muốn hỏi chúng ta, những Kitô hữu hôm nay.

     Trước tiên, Chúa dò hỏi môn đệ quan niệm của đám đông về Chúa. Người ta thường nhìn người khác theo hình dáng bên ngoài. Những gì thể hiện trong lời nói, cử chỉ…sẽ là kết quả mà người ta kết luận người đó là ai, giống ai. Vì thế, khi dân chúng nghe Chúa giảng, nhìn Chúa chữa lành và thấy cách Chúa sống, họ mơ hồ hình dung Chúa chỉ là  “ông Gioan Tẩy Giả, là ông Êlia hay là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.“( x. Mt16,14) A dua, chung chung và hời hợt… Đó là tình trạng của đám đông!

     Thế nhưng với môn đệ, Chúa muốn các ông một câu trả lời  cá nhân chứ không theo dư luận. Những ngày đầu được Chúa tuyển chọn theo Chúa, người môn đệ có định hướng rõ rệt cho cuộc đời mình chưa? Dọc dài hành trình của Chúa, môn đệ được đi cùng, sống cùng và sát cánh với Chúa nhưng đã thực sự theo Chúa và tận tâm với sứ mệnh của Người chăng hay còn ngập ngừng, thờ ơ…? Nghe biết bao lời Chúa giảng, được giải thích cặn kẽ khi chỉ có Thầy và trò; chứng kiến những dấu lạ, sự chữa lành…; nhiều lần được chia sẻ, tâm sự và thổ lộ về Thiên tính của Người; nhất là nhìn thấy tình yêu và sự hiến thân của Chúa cho con người, môn đệ có cảm nhận xác thực được Thầy là ai và xác tín cách mạnh mẽ không?

     “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống.“(Mt 16,16) Câu đáp của Phêrô là một lời tuyên tín mà chắc chắn không chỉ do hiểu biết của ông nhưng còn do Thánh Thần soi sáng, vì “Không ai có thể nói rằng: ‘Đức Giêsu là Chúa’ nếu người ấy không ở trong Thần Khí.”(1Cr 12, 3b) Danh xưng “Đấng Kitô – Đấng Thiên Chúa đã Xức Dầu”, được tóm gọn trong sứ vụ của Chúa Giêsu mà chính Người đã khẳng định “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn...”( Lc 4, 18- 19) Nhân danh nhóm Mười Hai, Phêrô đã xác tín vào Chúa là Đấng Kitô, nhưng ông vẫn chưa có thể nhận biết đủ về Chúa và sứ mệnh của Chúa. Thế nên, mãi cho đến sau Phục Sinh, Chúa còn phải mở trí cho các ông hiểu “Đấng Kitô phải chịu khổ hình...”(Lc 24,46 ).

Chúa muốn cho môn đệ hiểu biết về Người, ý thức về sứ mệnh Cứu Độ nhân loại của Người. Chính qua cuộc Tử nạn và Phục sinh mà Chúa Giêsu đã thực sự được nhận biết và tôn vinh là “Đấng Kitô của Thiên Chúa“( x. Pl 2, 6-11), vì Người đã thực thi trọn vẹn lời hứa cứu độ nhân loại của Chúa Cha. Nhờ hiểu biết và xác tín vào Người, vào sứ mệnh của Người, các môn đệ sẵn sàng theo Chúa cách vô vị lợi.

Vậy để có thể trả lời cách cá nhân và xác tín câu Chúa hỏi “Anh em bảo Thầy là ai?“, ta cần tìm  học về Chúa qua Kinh Thánh, siêng năng tham dự Thánh lễ, đón nhận các Bí tích và cầu nguyện, để tương quan của ta với Chúa thân tình và sâu xa hơn. Vì không thể hiểu biết Chúa nếu ta không gặp gỡ Người và học hỏi. Không thể yêu mến Chúa nếu ta không biết Người. Và để danh Chúa được tỏa sáng, chúng ta cần phải không ngừng dấn thân phục vụ, sống yêu thương vô vị lợi, kiến tạo một nền văn minh tình thương, một thế giới đậm tình huynh đệ. Chính qua cuộc sống của ta mà những người láng giềng sẽ nhận biết chúng ta là Kitô hữu, là con cái của Chúa Kitô và tôn vinh Chúa như lời Thánh Phêrô nhắn nhủ “Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa…“(1Pr 2,12)

Lạy Chúa Kitô – Đấng Cứu Độ trần gian, xin cho chúng con Biết Chúa và giúp chúng con sống chứng nhân, phản chiếu dung mạo và cuộc sống của chính Chúa cho con người và thế giới hôm nay. Amen.

 

Dã Quỳ