Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

 

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC

Cv 2,1-11; Tới 20,19-23

Hôm nay, Giáo Hội mừng đại lễ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Với lễ này, Mùa Phục Sinh chấm dứt và chúng ta trở về lại với Mùa Thường Niên. Với biến cố Hiện Xuống, mầu nhiệm Ba Ngôi chí thánh được mặc khải trọn vẹn…Chúa Thánh Thần ngự đến, dẫn đưa trần gian vào “thời đại cuối cùng”, thời đại của Hội Thánh.(GLHTCG 732)

Chúa Giêsu đã về trời. Sứ vụ trần thế hữu hình của Người đã hoàn tất; trong Người, nhân tính của nhân loại chẳng những đã được hồi phục mà còn được tôn vinh là CHÚA: Kupios (Pl 2,11) đi vào trong vinh quang thần linh của Ba Ngôi.

Còn trong tương quan với đoàn môn đệ còn ở lại trần gian, Đấng Phục Sinh cũng đã trang bị cho họ đầy đủ những yếu tố cần thiết để họ có thể tiếp tục một cách hữu hiệu sứ vụ mà Người đã khởi xướng: Giới luật Yêu thương, Rửa chân, Bí tích, Sự Bình an, Dấu chứng phục sinh, Quyền bính, kể cả thổi hơi ban Thánh Thần. Giáo Hội đã thành hình. Tuy nhiên Giáo Hội chưa hoạt động được, “Cửa nhà đều đóng kín”(Ga 20,19.26) vì chưa được Thánh Thần KHỞI ĐỘNG. Thánh Thần như là linh hồn của Giáo Hội (x.GLHTCG 809), làm Giáo Hội nên sinh động, đầy sức sống để có thể sinh hoa trái phong phú. Việc Thánh Thần được trao ban làm Giáo Hội nên sống động có thể coi đó là một công trình “sáng tạo mới” khởi sự từ Mầu nhiệm Phục sinh. Thật vậy, cũng như tượng đất Adam chỉ trở nên một sinh vật, một con người khi được Thiên Chúa “Thổi Hơi” vào (St 2,7) thì Giáo Hội, đã được Chúa Giêsu thiết lập (Mt 16,18), đã được trang bị đầy đủ mọi phương tiện để hành động (x. Ga 20,19-23) chỉ trở nên sống động khi Thánh Thần CÔNG KHAI tỏ mình, mở đầu cho giai đoạn mới: Giai đoạn của Giáo Hội.

Thật vậy, các chi tiết của Lời Chúa trong Chúa Nhật lễ Hiện Xuống cho phép chúng ta dễ dàng nhận ra chiều kích sáng tạo trong Mầu Nhiệm Chúa Thánh Thần được ban tặng cho đoàn môn đệ, để Giáo Hội thực sự chính thức trở nên một “nhiệm thể” sống nhờ có hồn là Chúa Thánh Thần.

Đoạn trích Tin Mừng thuật lại lần hiện ra đầu tiên của Đấng Phục Sinh cho nhóm 10 môn đệ(vắng Tôma). Trong Tin Mừng Gioan, biến cố này có thể được coi là thời điển Chúa Giêsu chính thức thiết lập Giáo Hội hữu hình và trang bị một số yếu tố nền tảng giúp Giáo Hội hoạt động hữu hiệu trong tương lai đúng ý Đấng Phục Sinh.

– Người ban cho các môn đệ ƠN BÌNH AN để tâm hồn, ý chí luôn kiên định, an bình loan báo Tin Mừng không chao đảo, lùi bước trước mọi gian nguy thử thách (c. 19)

– Người cho các ông nhìn thấy vết đinh để củng cố đức tin các ông và đặt các ông làm chứng nhân cho việc sống lại của Người; Đồng thời sai các ông đi tiếp tục công cuộc mà Chúa Cha đã sai Người (cc. 20-21)

– Người thổi hơi trao ban Thánh Thần (c. 22) và quyền bính thần linh: tha thứ và cầm buộc (c. 23) để đoàn môn đệ thực sự có thực quyền mang lại ơn cứu độ cho các thế hệ tương lai.

Mọi sự Đấng Phục sinh chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ còn chờ thời điểm Chúa Thánh Thần đến KHỞI ĐỘNG để khai mạc thời Giáo Hội. Điều ấy được bài đọc 1 thuật lại cho chúng ta.

Vào ngày Lễ Ngũ Tuần của người Do Thái, Thánh Thần được công khai ban tặng cho các môn đệ, biến đổi họ hoàn toàn: từ một nhóm người nhát đảm, bất động, vô hồn, sợ hãi, lẩn trốn đột nhiên bừng lên sức sống, đầy sinh khí, trở nên chứng nhân kiên cường, bất khuất loan báo Tin Mừng Phục sinh. Giáo Hội hữu hình được Chúa Giêsu triệu tập, đào tạo, thiết lập nay đã có hồn sống là Thánh Thần tác động đã công khai xuất hiện.

Biểu tượng được sử dụng để diễn tả Thánh Thần hiện xuống là:

* Gió: Gợi lại Thiên Chúa, trong công trình sáng tạo đã “Thổi hơi” làm cho tượng đất Ađam trở nên người sống (St 2,7); và cũng gợi lại việc Thần Khí hồi sinh đám xương khô trong Ed 3,9.

* Lửa: Gợi lại cuộc thần hiện ở Sinai: Xh 19,18,  Thiên Chúa hiện xuống ban Luật cho dân, khai sinh dân Chúa.

Và hoa trái của Thần Khí là sự hiệp nhất: Mọi người nghe các tông đồ nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình: Hậu quả của vụ Tháp Babel đã được khắc phục.

Với hồng ân Thánh Thần, công trình sáng tạo cứu độ của Thiên Chúa hoàn tất: Thiên Chúa đã trao ban tất cả cho con người. Vậy chúng ta hãy đón nhận các hồng ân thần linh đó trong tâm tình thờ lạy, biết ơn để thân phận phải chết của con người trở thành CON THIÊN CHÚA; NHIỆM THỂ CỦA CHÚA KITÔ; ĐỀN THỜ CỦA THÁNH THẦN THIÊN CHÚA.