Niềm Vui Của Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam.

Này Con Xin Đến, Chúa Ơi!

Trong niềm hân hoan mừng Lễ Đức Mẹ Thánh Thể ngày 13/5, Bổn Mạng của Hội Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể. Niềm vui của Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam được nhân đôi, đó là Tỉnh Dòng có thêm 7 em gia nhập Thỉnh Viện. Từ nay, các em chính thức là thành viên của Dòng.

Trước giờ Kinh Sáng, nghi thức tiếp nhận các em được cử hành. Dì Giám Tỉnh nhận lời các em xin được tiến lên một bước nữa trong ơn gọi. Các em đã cất cao lời ca “Này con xin đến, Chúa ơi! Con xin đến, dâng Chúa trót cả cuộc đời, dâng Chúa trót cả tâm hồn…” Các em mong ước được dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, phụng sự Người trong Bí Tích Thánh Thể và loan truyền tình yêu Thánh Thể cho muôn người.

Đây là một bước nhỏ trong hành trình theo Chúa, nhưng từng bước với lòng yêu mến và xác tín “Chúa chỉ ưa chính bản thân con“. Vì thế, này con đây, con nguyện xin theo Chúa trọn đời. Hãy nâng đỡ, đồng hành, gìn giữ và thêm sức mạnh giúp con trung thành, Chúa ơi!

Chị em Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể chúc mừng các em.

Dã Quỳ