Ngày 3 Tháng 10

  

“Hãy thuộc về Chúa như các Thiên Thần trên trời, trong niềm vui phục vụ, với sự dâng hiến đơn sơ mà không nghĩ về mình, hay một ít thôi: lửa phát xuất từ lò sẽ không trở lại với mình, mà chỉ bay lên vì có ngọn lửa khác thúc đẩy : vì không có thời gian trở lại và cũng không có chuyển động ngược lại. Các con hãy sống như thế nhé!. “

(Cha Thánh E-ma)           
      
       .